Handelsbetingelser

 

Nedenstående regler og retningslinjer er gældende for køb af billetter på shop.skyland.nu

Aftaleindgåelsen
Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Skyland har registreret og modtaget betaling.

Levering
Ved køb af billetter hos shop.skyland.nu sker levering af billetterne ved mulighed for download umiddelbart efter køb og ved vedhæftning af PDF til kvitteringsmailen, der sendes til den E-mail adresse, der oplyses ved købet.
Den printede billet fungerer som en unik billet og bevis for købet. Billetten forevises ved indgangen til den periode, hvortil billetten gælder, og derefter byttes den til et armbånd.
I sæson 2020 bliver Skyland afholdt to gange; uge 27, fra onsdag d. 1. juli til søndag d. 5. juli, og uge 28, fra onsdag d. 8. juli til søndag d. 12. juli.
Den købte billets periode skal stemme overens med den Skyland uge den passer med.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt på shop.skyland.nu overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Betaling
Det er muligt at anvende betalingsformerne Dankort, VISA, Mastercard, Maestro og VISA Electron.
OBS: Det er ikke muligt at betale kontant ved fremmøde på forretningsadressen. Endvidere, er ikke muligt at betale via bankoverførsel – kun via de ovenfor nævnte kort.

Billetgebyr
Alle billetpriser på shop.skyland.nu er ekslusive ekspeditionsgebyr. Der pålægges således billetgebyr på samtlige billetter, hvilket fremgår tydeligt både ved bestilling og betaling af billetter.

Billetten
Billetten med den på påtrykte stregkode er dit adgangstegn til den periode hvortil du har købt billet. Billetten er kun gyldig såfremt stregkoden er aktiveret. Det vil sige at billetter, der er annulleret pga. bortkomst mv. ikke er gyldige adgangstegn. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres, eller på anden måde forsøges anvendt flere gange. Endvidere, skal billet kunne scannes uden problematik. Benytter du en smartphone eller andet device, hvor stregkoden er ulæselig, er det på eget ansvar.

Billet under 18 år
Det er på billetkøberens eget ansvar at have købt den korrekte billet. Er billetkøberen under 18 år, og fremviser en +18 billet til Skyland er det på køberens eget ansvar og Skyland tager forbehold for at kunne afvise personer under 18 år.

Bortkomst
Shop.skyland.nu har et unikt billetsystem som betyder, at shop.skyland.nu kan udstede en ny billet til dig, hvis billetten bliver væk inden arrangementet. Det kræver blot, at du retter henvendelse til shop.skyland.nu på hello@skyland.nu senest 3 dage før arrangementets afholdelse. For at få udstedt en ny billet skal du oplyse ordrenummer, e-mail, navn og adresse. Den bortkomne billet annulleres straks, og der sendes en ny billet via mail, som du selv printer eller viser ved ankomst. Gebyret for denne ydelse er 25 kr. Såfremt henvendelse til shop.skyland.nu sker senere end 3 hverdage før arrangementet, kan shop.skyland.nu ikke garantere, at de kan nå at ekspedere en ny billet. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte Skyland, der på konkret grundlag vil afgøre, om der kan udstedes en erstatningsbillet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra shop.skyland.nu skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.
Er der noget, du er utilfreds med i forbindelse med dit køb af billetter, skal du derfor straks kontakte shop.skyland.nu på hello@skyland.nu

I forbindelse med forbrugerklager vedr. vare- og serviceindkøb henvises i øvrigt til ODRs digitale platform.

Refundering
Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning.
Opkrævet billetgebyr refunderes ikke.
Der henvises endvidere til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a", hvoraf det fremgår, at køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

Aflysning
Aflysning dækker kun over, at arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, artister, af datoen, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. anses således ikke som aflysning.
I tilfælde af aflysning er det op til Skyland at yde eventuel refundering, og i sådanne tilfælde vil billetter dog som udgangspunkt altid blive refunderet til billetkøber.
Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

Force Majeure
Skyland og shop.skyland.nu fraskriver sig ethvert ansvar som følge af udefrakommende omstændigheder for hvilke Skyland ikke har rådighed over (force majeure).
Sådanne omstændigheder kan bl.a., men ikke kun, være krig, naturkatastrofer, ændret lovgivning, brand samt anden uforudset skade på varelager, myndighedsrestriktioner, herunder importrestriktioner, eller salgsforbud.

Forbehold
Der tages forbehold for fejl i de listede priser og for udsolgte arrangementer. Skyland er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Ansvaret er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte billetgebyr.
Endvidere, forbeholder vi os retten til at afvise folk ved arrangementet, som kan virke truende eller forstyrre den gode stemning på Skyland.

SUPPORT:
Skyland ApS
Dokkedalvej 100, Øster Hurup
9560 Hadsund
Cvr. 40920943
hello@skyland.nu